HUR DU ANSÖKER

 

Medlemsförening som vill söka ekonomiskt bidrag laddar ner mall för Hela Orten Rullar-ansökan och budgetmall nedan. Sedan loggar ni in på ert Idrottonline-konto och skapar en ansökan för Idrottslyftet. Klipp ut och klistra in mallsvaren i eran ansökan för idrottslyftet i Idrottonline. Sedan redigerar ni svaren så de stämmer överens med hur ni vill genomföra projektet.

Använd budgetmallen för att anpassa bidragets storlek efter det som passar er. För sedan över de siffrorna i ansökan.

 

Vid frågor kan ni kontakta

Henrik Cederlund | 0793-489953 | henrik.cederlund@sverigesskateboardforbund.se

 

Medlemsföreningar som ej vill söka ekonomiskt bidrag utan bara ha tillgång till metodmaterialet eller annan organisation eller sammanslutning utanför Sveriges Skateboardförbund är också välkomna att ta kontakt med oss för diskussioner kring samarbete.

 

Det är bara att höra av sig!