Så fungerar Hela Orten Rullar

 

Att engagera sig i en ideell förening är ett otroligt sätt att skapa gemenskap och vara en positiv kraft i sitt lokala samhälle. Tillsammans kan vi uppnå saker man aldrig lyckats med ensam - som att skapa fantastiska skatehallar och roliga evenemang. Men att jobba ideellt är inte alltid helt lätt. Det är mycket arbete som måste göras och och ofta landar detta på ett fåtal eldsjälar. Timmarna hamnar ofta på sena kvällar och helger. Tid då man normalt är väldigt trött. Hela Orten Rullar är utvecklat med hänsyn till detta. Syftet med allt som ingår i materialet är att ni skall kunna fokusera på det roliga: att åka skateboard, och behöva tänka så lite som möjligt på det tråkiga: planera, marknadsföra och det värsta av allt, jaga pengar!

Det viktigaste med att driva en förening långsiktigt är att nya medlemmar fyller på och stärker föreningen. Därför är Hela Orten Rullar en metod för att driva nybörjarverksamhet.

Det är roligt om medlemsbasen i en ideell förening speglar samhället föreningen verkar i. Därför går en stor del av metoden ut på att strategiskt marknadsföra nybörjarverksamheten på ett sätt som öppnar dörren för fler. Så att grupper som kanske sällan syns i hallen idag och människor med olika bakgrunder får chansen att känna att skateboardåkning är något även för dem. När man har få timmar i veckan att ägna åt en nybörjarsatsning är det ofta svårt att hinna med att gå den extra metern för att nå människor man normalt inte kommer i kontakt med. Därför fokuserar Hela Orten på just det.

För att det skall vara kul att engagera sig i en förening är det viktigt att alla hjälps åt och delar på arbetet. Hela Orten Rullar är därför tänkt som ett projekt för unga medlemmar som tidigare inte engagerat sig. Det kan fungera som ett första extrajobb där man som coach får ta ansvar för en satsning i föreningen. Projektet utbildar och stöttar dem så att de kan utvecklas till bidragande medlemmar. Och ha kul på vägen!

Vi tror att skateboardåkning är ett sätt för människor att komma närmare varandra trots olikheter. Att kravlöst ha kul tillsammans på lika villkor.

För att en nybörjarsatsning skall bli lyckad krävs att ett antal pusselbitar är på plats:

 1. Engagerade coacher
 2. Nyfikna deltagare
 3. Marknadsföring som når ut till deltagarna
 4. En marknadsföringsplan
 5. Plats att vara på
 6. Utrustning

Metoden och verktygen i Hela Orten rullar är utvecklade för att säkra alla ovanstående punkter utan att det skall kännas som betungande arbete.

 

Ramverk för grundutförande:

 • Er förening utser 2 coacher - en tjej och en kille
 • De får tillgång till metodmaterialet via WEBBPORTALEN.
 • På denna hemsida finns en digital verktygslåda med marknadsföringsmaterial som går att ladda ner.
 • Till verktygslådan hör en bruksanvisning. Denna fungerar som ett utbildningsmaterial för coacherna, beskrivning av alla verktyg de har till sin hjälp samt en kronologisk "att göra" lista.
 • Coacherna marknadsför nybörjarkursen på er ort ett par veckor innan start.
 • Coacherna genomför 15 stycken sessions á två timmar eller så många ni sökt bidrag för.
 • Er förening får bidrag som täcker:
  - Lön till coacherna
  - Utrustning i form av brädor och hjälmar
  - Tryck av t-shirts till medlemmarna - färdig design för dessa finns på webbportalen
  - Tryck av affischer - färdig fil för denna finns i webbportalen
  - Tryck av klistermärken - färdig fil för denna finns i webbportalen
  - Bidrag till sponsrade inlägg i sociala medier

 

Verktygen för marknadsföring består av:

 • Färdig A2 poster med information om kursen
 • Tilläggsaffisch med översättning av informationen på fyra olika språk
 • Färdigskrivna informationsutskick
 • Färdigskrivna email till fritidsgårdar, kommunen, skolor etc.
 • Färdigskrivna email till lokalmedia
 • Klistermärken att dela ut till deltagarna för att skapa vi-känsla
 • T-shirts till deltagarna för att skapa vi-känsla

 

Metodmaterialet består av:

 • Utbildningsmaterial till coacherna
 • Färdigt kronologiskt upplägg för att genomföra hela projektet
 • Färdigt kronologiskt upplägg för att genomföra marknadsföringen och inbjudan av deltagare
 • Listor för att ta närvaro på deltagarna