Vem kan genomföra det och hur du ansöker?

 

Hela Orten Rullar riktar sig först och främst till Sveriges Skateboardförbunds medlemsföreningar. Dessa kan söka ekonomiskt bidrag från förbundet för att genomföra satsningen. Men även andra organisationer eller sammanslutningar kan ansöka och få tillgång till materialet om de kan lösa finansieringen på egen hand.

Att genomföra projektet enligt mallen kostar 25 000 kr. Projektet går att skala upp eller ner beroende på behov eller ambition. Se bifogad budgetmall längst ner på sidan.

 

 

Medlemsförening

 

Som medlemsförening kan ni söka bidrag från Sveriges Skateboardforbund för att genomföra Hela Orten Rullar. Detta görs via Idrottslyftet. Inom ramen för idrottslyftet kan man söka 50 000 kr per år.

En viktig del av Hela Orten Rullar är att det skall vara minimalt med administration. Därför finns det en mall för hur man söker Idrottslyftet för just Hela Orten Rullar. I mallen finns färdig text att kopiera in i er ansökan på idrottonline.se. Sedan anpassar ni texten i de olika fälten efter just er förenings förutsättningar. Anpassningarna handlar om detaljer som datum, plats tidsram och så vidare. Men ni kan även välja att söka mer pengar (upp till 50 000 kr) för extra utrustning eller mer coachtimmar, eller mindre pengar om ni vill göra en mindre satsning eller kanske redan har mycket utrustning för utlåning.

 

Som medlem i Sveriges Skateboardförbund har ni tillgång till metodmaterialet gratis. Detta går alltså att använda i er befintliga verksamhet för att utbilda coacher eller nå ut till grupper av nybörjare ni inte lyckats med hittills.

 

De kostnader ni söker bidrag för är:

  • Lön till coacher
  • Print av affischer
  • Print av t-shirts
  • Print av klistermärken
  • Utrustning i form av lånebärdor och lånehjälmar
  • Sponsrade inlägg i sociala medier

 

Annan organisation eller sammanslutning

 

Kanske är ni en idrottsförening som funderar på att starta en skateboardsektion. I så fall kan ni kanske finansiera satsningen med hjälp av regionsidrotten på er ort eller medel från kommunen. Kanske har ni sponsorer som kan stå för kostnaderna? Ni kanske är en fritidsgård, ett kulturhus eller någon annan kommunal verksamhet som vill erbjuda skateboard till era unga?

Hela Orten Rullar erbjuds även till organisationer utanför skateboardförbundet. I dessa fall tas en avgift om 5000 kr ut för att få tillgång till materialet. Finansiering av resten av projektet, det vill säga 25 000 kr, löser ni själva. Se budgetmallen ovan för specificering av kostnader.